Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna na terenach portowych – przegląd studiów przypadku europejskich portów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna na terenach portowych – przegląd studiów przypadku europejskich portów

Abstrakt

Porty morskie stanowią istotną siłę napędową lokalnej gospodarki lecz są także źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i hałasu generowanego przez statki, pojazdy i urządzenia portowe. Jednocześnie posiadają potencjał dla działań związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń oraz dzięki swojej lokalizacji oraz ekspozycji możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Badania portów prowadzone przez European Sea Ports Organization, wskazują na rosnącą świadomość portów w obszarach związanych z zanieczyszczeniem powietrza, zużyciem energii oraz hałasem. Programując i wdrażając działania w zakresie energetyki zrównoważonej, porty wspierają macierzyste miasta w działaniach poprawiających jakość życia w mieście oraz działaniach realizowanych przez lokalne społeczności, mające na celu adaptację oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Lokalne strategie i programy ochrony klimatu stanowią ramy dla inicjatyw dotyczących bezpośrednio aspektów energetycznych. Skuteczność przedsięwzięć realizowanych przez porty w wymienionym zakresie jest zależna od takich uwarunkowań jak struktura własności oraz model zarządzania portem, które to determinują możliwości zarządów portów, w obszarze inicjowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu energetyki zrównoważonej. Artykuł analizuje przykłady trzech europejskich portów – Hamburga, Eemshaven i Genui oraz ocenia skuteczność działań realizowanych na ich obszarach przez pryzmat modeli zarządzania portem. Analiza kryteriów efektywności działań realizowanych przez porty oraz miasta lub regiony, podkreśla konieczność szerokiej współpracy interesariuszy, którymi oprócz portów i lokalnych/regionalnych samorządów są instytucje państwowe oraz rządy centralne. Doświadczenia analizowanych portów wskazują na większą skuteczność działań podejmowanych przez porty, które stanowią własność samorządów realizujących lokalne strategie adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz w warunkach szerokiej współpracy interesariuszy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo strony 163 - 178,
ISSN: 2299-1263
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Włodarski M.: Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna na terenach portowych – przegląd studiów przypadku europejskich portów// Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo. -., nr. 12/II (2017), s.163-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi