Estimation of cavitation erosion resistance of materials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estimation of cavitation erosion resistance of materials

Abstrakt

W pracy przedstawiono ocenę odporności kawitacyjnej 17 materiałów. Do opisu odporności kawitacyjnej zaproponowano nowy wskaźnik liczbowy uwzględniający długość okresu inkubacji, maksymalną prędkość niszczenia oraz czas po którym wystąpi maksymalna prędkość niszczenia materiału. Zaproponowany wskaźnik porównano ze wskaźnikiem δcav, który reprezentuje całą krzywą erozji kawitacyjnej materiału.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 6, strony 43 - 47,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: Estimation of cavitation erosion resistance of materials// Advances in Materials Science. -Vol. 6., nr. nr 1=9 (2006), s.43-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi