Etyczność działań w public relations - między amoralizmem a kazuistyką - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Etyczność działań w public relations - między amoralizmem a kazuistyką

Abstrakt

Artykuł jest refleksją filozoficzną dotyczącą problemów moralnych public relations i dziennikarstwa. Autorka stawia w nim tezę, że dziennikarze i specjaliści public relations – wykonując profesje, których fundamentem jest informacja, komunikacja i zaufanie społeczne - współcześnie bardzo wiele swoich działań wyłączają ze sfery tych, które mogłyby być oceniane z punktu widzenia moralności. Uznają też, że ocenie etycznej można poddać tylko indywidualne, pojedyncze przypadki sytuując je w szerokim kontekście uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych i społecznych, a takie traktowanie zadań swojego zawodu niestety sprzyja postępującej anomii moralnej w społeczeństwie.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
STUDIA MEDIOZNAWCZE strony 91 - 105,
ISSN: 1641-0920
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Hope E.: Etyczność działań w public relations - między amoralizmem a kazuistyką// STUDIA MEDIOZNAWCZE. -., nr. 3(62) (2015), s.91-105
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi