Etyka public relations - jak uczyć, dylematy nauczyciela akademickiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Etyka public relations - jak uczyć, dylematy nauczyciela akademickiego

Abstrakt

Artykuł porusza niezmiernie ważny problem - jak przekazywać wiedzę o fundamentalnych zasadach etycznych w prowadzeniu wszelkiej działalności gospodarczej, jak kształcić postawy odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracownika. Dziedzina Public relations w ostatnich latach cieszy się bardzo złą opinią - tak w Polsce jak i na świecie - autorka artykułu porusza ten problem wskazując, że istotą public relations są działania , mające na celu właśnie kształtowanie postaw odpowiedzialnych, wskazując na etyczne działania jako na źródło powodzenia przedsięwzięć w sferze gospodarki. Na nauczycielu akademickim prowadzącym zajęcia z takich przedmiotów jak ekonomia, marketing, zarządzanie spoczywa szczególny obowiązek - nie tylko przekazania wiedzy dotyczącej podstaw prowadzenia takiej działalności i zasad rządzących tą dziedziną, ale też i przekazania wiedzy o konieczności przestrzegania zasad etyki w we wszelkich działaniach mających wpływ na istnienie i rozwój społeczeństwa. Działania polskiego środowiska public relations - prace nad Kartą Standardów Edukacyjnych i powołanie Polskiej Rady Etyki Public Relations jest dowodem nie tylko na istnienie świadomości ważności problemów etyki w edukacji PR, ale też świadomości, że w polskim środowisku - tak akademickim jak i gospodarczym w sferze PR nie dzieje się. najlepiej.''

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Public relations : teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania : praca zbiorowa strony 423 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Hope E.: Etyka public relations - jak uczyć, dylematy nauczyciela akademickiego// Public relations : teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania : praca zbiorowa/ ed. pod red. Henryka Przybylskiego. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne, 2008, s.423-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi