Evaluation of corrosion inhibition of brass -118 in artificial seawater by benzotriazole using dynamic EIS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Evaluation of corrosion inhibition of brass -118 in artificial seawater by benzotriazole using dynamic EIS

Abstrakt

Przedstawiono wyniki korozji mosiądzu 118 w sztucznej wodzie morskiej oraz efekt inhibicyjny benzotriazolu (BTA) przy użyciu nowoczesnej dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (DEIS). metoda ta pozwala śledzić dynamikę procesu korozyjnego i efektu inhibicyjnego poprzez ocenę parametrów elektrycznych obwodu zastępczego. Chwilowe widma impedancyjne rejestrowane przez 10h wykazują iż ekspozycja przez okres kilku godzin jest niewystarczająca aby uzyskać efekt inhibicyjny.Wyniki jasno wykazują przydatność techniki DEIS w badaniach inhibitorów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CORROSION SCIENCE nr 51, strony 2573 - 2579,
ISSN: 0010-938X
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Gerengi H., Darowicki K., Bereket G., Ślepski P.: Evaluation of corrosion inhibition of brass -118 in artificial seawater by benzotriazole using dynamic EIS// CORROSION SCIENCE. -Vol. 51, nr. iss. 11 (2009), s.2573-2579
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi