Ewolucja rachunkowości chińskiej na tle czynników kulturowych determinujących jej rozwój - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ewolucja rachunkowości chińskiej na tle czynników kulturowych determinujących jej rozwój

Abstrakt

Rachunkowość jest złożonym systemem, którego kształt uwarunkowany jest wieloma czynnikami, także czynnikami środowiska, w którym realizuje swoje zadania. Wśród tych czynników ważne miejsce zajmuje kultura, właściwa dla danego kraju, która odbija swe piętno na celach i sposobie funkcjonowania systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych. Dobitnym przykładem występowania korelacji pomiędzy kształtem rachunkowości a czynnikami kultury są Chiny, które mogą się poszczycić długą i barwną historią rachunkowości. W całym okresie ewolucji chińskiej rachunkowości ukazuje się jej podporządkowanie wyzwaniom stawianym przed nią przez środowisko jej funkcjonowania, kształtowane m.in. przez konfucjanizm, buddyzm czy feng shui. Celem niniejszego opracowania jest próba prezentacji czynników wpływających na kształt rachunkowości Kraju Środka oraz prezentacja na ich tle zmian w rachunkowości chińskiej na przestrzeni wieków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo strony 163 - 181,
ISSN: 2299-1263
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Bójczuk C.: Ewolucja rachunkowości chińskiej na tle czynników kulturowych determinujących jej rozwój// Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo. -., nr. 9/I (2016), s.163-181
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi