Ex situ XANES, XPS and Raman studies of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) modified by iron hexacyanoferrate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ex situ XANES, XPS and Raman studies of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) modified by iron hexacyanoferrate

Abstrakt

Praca dotyczy materiału hybrydowego złożonego z polimeru elektroaktywnego poli(3,4-etylenodioksytiofenu) i Błękitu Pruskiego. Wykonano pomiary spektroskopowe z użyciem technik: spektrometrii fotoelektronów wzbudzonych promieniami X (X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)), spektroskopii absorpcyjnej struktury przykrawędziowej (X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES)) oraz spektroskopii mikro-Ramana. Przeprowadzone badania miały na celu poznanie struktury materiału i otoczenia wokół atomów żelaza pochodzących od części nieorganicznej materiału hybrydowego jak również scharakteryzowanie rodzajów wiązań chemicznych występujących w materiale. Uzyskane wyniki potwierdziły obecność Błękitu Pruskiego w materiale hybrydowym. Ponadto wykazano oddziaływanie pomiędzy częścią nieorganiczną a polimerem elektroaktywnym.

Cytowania

  • 4 7

    CrossRef

  • 4 2

    Web of Science

  • 4 5

    Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
SYNTHETIC METALS nr 160, strony 1234 - 1240,
ISSN: 0379-6779
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lisowska-Oleksiak A., Nowak A., Wilamowska-Zawłocka M., Sikora M., Szczerba W., Kapusta C.: Ex situ XANES, XPS and Raman studies of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) modified by iron hexacyanoferrate// SYNTHETIC METALS. -Vol. 160, nr. iss. 11-12 (2010), s.1234-1240
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.synthmet.2010.03.015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi