Experimental and numerical investigations on RC beams with stirrups scaled along height or length. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental and numerical investigations on RC beams with stirrups scaled along height or length.

Abstrakt

Belki żelbetowe (RC) ze zbrojeniem poprzecznym (strzemiona) poddane czteropunktowemu zginaniu zostały zbadane eksperymentalnie i numerycznie. Belki były skalowane wzdłuż wysokości lub długości. Były przezbrojone, aby uniknąć płynięcia zbrojenia podłużnego. W pierwszej kolejności przeprowadzono badania laboratoryjne na belkach żelbetowych ze strzemionami. Ze względu na brak podobieństwa geometrycznego zaobserwowano dwa odrębne tryby zniszczenia w zależności od relacji rozpiętości ścinania do wysokości belki. W eksperymentach dominował tryb zniszczenia przy ścinaniu-ściskaniu dla małych wartości tej relacji oraz kruszenie betonu w strefie ściskania dla dużych wartości. Następnie wykonano obliczenia metodą elementów skończonych (MES) do bezpośredniej symulacji doswiadczeń. Zastosowano dla betonu sprzężony izotropowy sprężysto-plastyczny model konstytutywny z degradacją sztywności w warunkach stanu płaskich naprężeń. Konstytutywny model został wzbogacony o nielokalność typu integralnego w reżimie osłabienia, aby zapewnić obiektywne wyniki numeryczne. Założono prawo kontaktu typu poślizgowego pomiędzy betonem a prętami podłużnymi. Symulacje numeryczne w warunkach naprężeń płaskich warunki realistycznie odtworzyły eksperymentalne wytrzymałości na ścinanie i tryby zniszczenia dla wszystkich belek dla tego samego zestawu parametrów wejściowych. Wykonano szerokie badania parametryczne dotyczące numerycznego wpływu zbrojenia podłużnego i poprzecznego oraz relacji rozpiętości ścinania do wysokosci na wytrzymałości belek i sposoby ich zniszczenia. Dodatkowo wykonano również w celach porównawczych jedno pełne obliczenie trójwymiarowe.

Cytowania

  • 2

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 2

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
ENGINEERING STRUCTURES nr 252,
ISSN: 0141-0296
Język:
angielski
Rok wydania:
2022
Opis bibliograficzny:
Marzec I., Tejchman-Konarzewski A.: Experimental and numerical investigations on RC beams with stirrups scaled along height or length.// ENGINEERING STRUCTURES -Vol. 252, (2022), s.113621-
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.engstruct.2021.113621
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi