Influence of grout proportions on modulus of elascity of two-stage concrete - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of grout proportions on modulus of elascity of two-stage concrete

Abstrakt

Omówiono badania doświadczalne przeprowadzone dla betonu dwuetapowego. Beton wykonano z kruszywa otoczakowego przy zastosowaniu trzech różnych proporcji w/c i c/p. Na drodze statystycznej opracowano prosty wzór umożliwiający wstępne szacowanie wartości siecznego modułu Younga. Ponieważ metoda dwuetapowa pozwala na zachowanie kontaktu pomiędzy poszczególnymi elementami kamiennego szkieletu wypełniającego formę, wytrzymałość uzyskanego materiału oraz inne parametry mechaniczne różnią się od parametrów betonu otrzymanego w sposób tradycyjny. W połączeniu z wcześniej opracowanymi wzorami pozwalającymi na obliczanie wytrzymałości betonu przedstawione wzory można bezpośrednio wykorzystać w procesie projektowania mieszanek betonowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH nr 54, wydanie 4, strony 251 - 255,
ISSN: 0024-9831
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Abdelgader H., Górski J.: Influence of grout proportions on modulus of elascity of two-stage concrete// MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH. -Vol. 54., iss. 4 (2002), s.251-255
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi