Prognozowanie własności mechanicznych betonu dwuetapowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie własności mechanicznych betonu dwuetapowego

Abstrakt

Przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych przeprowadzonych dla betonu uzyskanego metodą dwuetapową. W pierwszym etapie procesu kruszywo układane jest w formach, a następnie od dołu wpompowywana jest zaprawa cementowa. Metoda pozwala na zachowanie kontaktu pomiędzy poszczególnymi elementami kamiennego szkieletu wypełniającego formę. Wytrzymałość uzyskanego materiału oraz inne parametry mechaniczne różnią się od parametrów betonu otrzymanego metodą tradycyjną. Na podstawie badań przeprowadzonych dla trzech różnych proporcji w/c i c/p opracowano, na drodze statystycznej wzór umożliwiający wyznaczenie modułu Younga projektowanej mieszanki. W połączeniu z wcześniej opracowanymi wzorami, pozwalającymi na obliczanie wytrzymałości betonu, przedstawione wzory można bezpośrednio wykorzystać w procesie projektowania mieszanek betonowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Betonwerk + Fertigteil-Technik nr 1, strony 4 - 9,
ISSN: 0373-4331
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Abdelgader H., Górski J.: Prognozowanie własności mechanicznych betonu dwuetapowego// Betonwerk + Fertigteil-Technik. -Vol. 1., (2002), s.4-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi