Faktoring jako forma finansowania należności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Faktoring jako forma finansowania należności

Abstrakt

Opracowanie przybliża usługę faktoringu, jako alternatywnego sposobu na pozyskiwanie kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. W pierwszej części autor przedstawia podział faktoringu i jego główne rodzaje. W drugiej skupia się na możliwości praktycznego wykorzystania faktoringu w warunkach polskiej gospodarki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i źródła jego finansowania : monografia Katedry Finansów strony 100 - 115
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zawadzki K.: Faktoring jako forma finansowania należności// Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i źródła jego finansowania : monografia Katedry Finansów/ ed. [red. nauk. Gabriela Golawska-Witkowska] ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. [Katedra Finansów]. Gdańsk: Katedra Finansów. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2006, s.100-115
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi