Glucose/O2 biofuel cell to generate electricity - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Glucose/O2 biofuel cell to generate electricity

Abstrakt

Ogniwa paliwowe mogą stanowić jedną z głównych technologii do produkowania energii w przyszłości. Pozwalają na uzyskanie energii elektrycznej i ciepła bezpośrednio z zachodzącej w nich reakcji chemicznej. Glukoza utleniana jest do glukonolaktonu przez enzym Glucose Oxidase, który jest immobilizowany ze specyficznym mediatorem na anodzie, podczas gdy tlen jest redukowany do wody za pomocą enzymu Laccase zimmobilizowanego ze specyficznym mediatorem na katodzie. Enzymatyczne bioogniwa paliwowe wykorzystują enzymy z klasy oksydoreduktaz jako katalizatory oraz są jedną z wielu technologii alternatywnych źródeł energii, których gwałtowny rozwój obserwuje się w ostatnich latach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : ''Advances in Chemical and Mechanical Engineering'',Gdansk, 20th-22nd May 2010 strony 79 - 86
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Fenik J., Tankiewicz M., Biziuk M., Tingry S.: Glucose/O2 biofuel cell to generate electricity// 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : ''Advances in Chemical and Mechanical Engineering'',Gdansk, 20th-22nd May 2010/ ed. ed. C. Fijało. - Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2010, s.79-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi