GNIAZDA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W STREFIE PODMIEJSKIEJ METROPOLII - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

GNIAZDA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W STREFIE PODMIEJSKIEJ METROPOLII

Abstrakt

Problem suburbanizacji jest wciąż aktualny w analizach rozwoju miast. Przybiera często formy spontanicznego rozlewania się miast (urban sprawl). Badacze tego problemu skupiają się przeważnie na rozwoju funkcji mieszkaniowej w strefach podmiejskich. Specyficzny charakter polskiego procesu suburbanizacji polega na równoległym rozwoju klasycznej suburbanizacji osiedleńczej oraz rozwoju mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Badania autorów prowadzone dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot wykazują korelację tych dwóch nurtów. Terytorialny rozkład funkcji gospodarczych uległ przewartościowaniom. Nastąpiła zmiana orientacji przestrzennej i rozmycie koncentracji funkcji przemysłowej (głównie przetwórczej). Sektor MŚP stał się jednocześnie istotnym tworzywem rozwoju terytorialnego, także dyfuzji innowacji. Przebadano ten proces, wykorzystując dane empiryczne uzyskane z 251 przedsiębiorstw. Wyprowadzono wnioski dotyczące uwarunkowań oraz analiz struktury zabudowy.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 100 - 111,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Parteka T., Martyniuk-Pęczek J.: GNIAZDA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W STREFIE PODMIEJSKIEJ METROPOLII// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 504 (2018), s.100-111
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2018.504.10

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi