Gotowość szpitali do wdrożenia informatycznego wspomagania procesów dystrybucji stosowania leków - studium przypadku. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gotowość szpitali do wdrożenia informatycznego wspomagania procesów dystrybucji stosowania leków - studium przypadku.

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w środowisku krajowych placówek ochrony zdrowia w celu oceny ich gotowości do stosowania zaawansowanych systemów informatycznych wspomagających procesy dystrybucji i stosowania leków. Badaniami objęto cztery szpitale, w tym zarówno duże państwowe jak i specjalistyczne prywatne. Przebadano punkty widzenia kierownictwa, lekarzy i pielęgniarek oddziałowych oraz aptek szpitalnych. Zidentyfikowano obecny stan procesów związanych z przepływem leków, zakres ich wsparcia informatycznego oraz nadzieje i obawy związane ze stosowaniem bardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych. W szczególności zbadano również stosunek pracowników do problemu błędu związanego z niewłaściwym zastosowaniem leku oraz ich ocenę możliwości uzyskania poprawy w tym zakresie w wyniku zastosowania technologii informacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 619 - 628,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Górski J., Sieliwończyk P.: Gotowość szpitali do wdrożenia informatycznego wspomagania procesów dystrybucji stosowania leków - studium przypadku. // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.619-628
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi