Implicit difference methods for infinite systems of hyperbolic functional differential equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implicit difference methods for infinite systems of hyperbolic functional differential equations

Abstrakt

Praca dotyczy klasycznych rozwiązań problemów początkowo brzegowych dla nieskończonych układów nieliniowych równań rózniczkowo funkcyjnych. Skonstruowane są dwa typy schematów różnicowych. Pokazujemy, ze rozwiązania rozważanego zagadnienia różniczkowego można przybliżyć przy pomocy rozwiązań nieskończonych układów równań różnicowych. W drugiej części pracy udowadniamy, że również rozwiązania skończonych układów równań różnicowych mogą przybliżać rozwiązania rozważanego problemu. Podana jest analiza zbieżności obu typów schemtów oraz dowód stabilności oparty na technice porównawczej. Praca zwiera przykłady numeryczne obrazujące prezentowaną teorię.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Commentationes Mathematicae nr 50, strony 73 - 86,
ISSN: 0373-8299
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szafrańska A.: Implicit difference methods for infinite systems of hyperbolic functional differential equations// Commentationes Mathematicae. -Vol. 50., nr. No. 1 (2010), s.73-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi