Jak szybko gasić pożar, czyli przypadek szeregowania zadań czasowozależnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jak szybko gasić pożar, czyli przypadek szeregowania zadań czasowozależnych

Abstrakt

artykuł poświęcony jest planowaniu pracy brygad strażackich walczących z pożarami lasu. model matematyczny, który tutaj zastosowano to szeregowanie zadań uwarunkowanych czasowo. przedyskutowano złożoność problemu w przypadku zastosowania dwóch kryteriów optymalizacji: długości harmonogramu i średniego czasu przepływu. pokazano, że w ogólności nie istnieją uszeregowania idealne, zapewniające minimalizację obu kryteriów jednocześnie

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Automatyka / Automatics nr T. 15, strony 375 - 380,
ISSN: 1429-3447
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kubale M., Ocetkiewicz K.: Jak szybko gasić pożar, czyli przypadek szeregowania zadań czasowozależnych// Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. -Vol. T. 15., nr. zesz. 2 (2011), s.375-380
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi