Klasyfikacja segmentów obrazu na litery i nielitery - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klasyfikacja segmentów obrazu na litery i nielitery

Abstrakt

Artykuł przedstawia metody oceny podobieństwa figur do liter opracowane dla potrzeb urządzenia do lokalizacji i odczytu napisów z przeznaczeniem dla osób niewidomych. Ocena dotyczy kształtów segmentów znajdowanych na obrazie zawierającym potencjalny tekst (np. witryna sklepu, drzwi z wizytówką, autobus z numerem linii). Celem tej oceny jest wyodrębnienie segmentów obrazu reprezentujących tekst i przekazanie ich do systemu rozpoznawania znaków. Pierwotnie opracowany algorytm (prezentowany na jednej z wcześniejszych edycji konferencji KKTI) bazujący na zaproponowanym przez autora odwzorowaniu maksymalnego kwadratu MSM (ang. Maximal Square Map) bardzo dobrze się sprawdza dla liter zbudowanych z linii jednakowej grubości. W przypadku jednak znaków ''narysowanych'' liniami o zróżnicowanej grubości potrzebne jest udoskonalone kryterium. Artykuł omawia rozmaite podejścia i wskazuje najlepsze rozwiązanie poparte testami na przykładowym obrazie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 16, strony 243 - 248,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Lebiedź J.: Klasyfikacja segmentów obrazu na litery i nielitery// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 16., (2008), s.243-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi