Komercjalizacja przestrzeni a nowe przestrzenie na styku budynku i miasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komercjalizacja przestrzeni a nowe przestrzenie na styku budynku i miasta

Abstrakt

Przestrzeń publiczna zawsze związana była z komercją, która tworzyła istotną część programów funkcjonalnych miasta. Jednak w wieku XIX, kiedy szklanymi konstrukcjami dachów zaczęto przykrywać handlowe atria i pasaże, wpływ inwestycji komercyjnych na proces przekształceń miejskich przestrzeni publicznych uwidocznił się szczególnie wyraźnie. Uwarunkowania rozwoju miast wynikające w dużej mierze z gospodarki wolnorynkowej powodują, że przestrzenie o charakterze komercyjnym powstają i z pewnością będą nadal powstawać. Koniecznością jest podejmowanie prób radzenia sobie z tą sytuacją, a nawet wykorzystywania jej do poprawy wizerunku miasta i podniesienia jakości przestrzeni publicznej. Szansą takiego wykorzystania jest odpowiednie planowanie i tworzenie nowych obszarów na styku budynku i ulicy. Potencjał tych obszarów stykowych wynika nie tylko z ich cech formalnych, ale przede wszystkim z różnorodnych, ciągle odkrywanych, atutów i ról pełnionych wobec miasta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komercjalizacja przestrzeni - charakterystyka zjawiska strony 157 - 165
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gołębiowska P., Nyka L.: Komercjalizacja przestrzeni a nowe przestrzenie na styku budynku i miasta// Komercjalizacja przestrzeni - charakterystyka zjawiska/ ed. pod red. Piotra Lorensa, Elżbiety Ratajczyk-Piątkowskiej. Warszawa: Urbanista, 2008, s.157-165
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 192 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi