Kompetencje "miękkie" kandydatów uczestniczących w procedurze selekcji pracowników w opinii rekruterów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompetencje "miękkie" kandydatów uczestniczących w procedurze selekcji pracowników w opinii rekruterów

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę oceny kandydatów ubiegających się o pracę, w opinii rekruterów, wraz ze wskazaniem kompetencji „miękkich” które są szczególnie cenione oraz metod selekcji, które wykorzystywane są obecnie najczęściej w celu ich weryfikacji. Część empiryczna tekstu odwołuje się do wyników badania jakościowego zrealizowanego w oparciu o technikę wywiadu otwartego, przeprowadzonego wśród profesjonalnych rekruterów, uczestniczących w procesie selekcji pracowników do przedsiębiorstw.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 27 - 34,
ISSN: 2084-6495
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Tomczak M.: Kompetencje "miękkie" kandydatów uczestniczących w procedurze selekcji pracowników w opinii rekruterów// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 4 (2015), s.27-34
Bibliografia: test
 1. Argyle M. (1999): Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Armstrong M. (2011): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business. otwiera się w nowej karcie
 3. Dale M. (2012): Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.
 4. Filipowicz G. (2004): Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa, PWE, s. 11-45.
 5. Jamka B. (2000): Dobór pracowników. W: Sajkiewicz A. (red.) Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika. Warszawa, Wydawnictwo Poltext, s. 147.
 6. Jaremczuk K. (2012): Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
 7. Król H., Ludwiczyński A. (2011): Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Kvale S. (2010) Prowadzenie wywiadów. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 153-165.
 9. Leśnikowska-Marciniak M., Marciniak J. (2013): Pozyskiwanie pracowników - rekrutacja. [w:] Meritum HR. Warszawa, Wolter Kluwer Polska SA, s. 207.
 10. Ludwiczyński A. (2006): Alokacja zasobów ludzkich w organizacji. [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału społecznego w organizacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 208.
 11. Maxim L.A., Nowicki S.J. (2003): Developmental associations between nonverbal abil- ity and social competence. "Facta Universitatis", nr 2, s. 745-758.
 12. Miles M.B., Huberman A.M. (2000): Analiza danych jakościowych. Białystok, Trans Humana.
 13. Pocztowski A. (2007): Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie -procesy -metody. Warszawa, PWE. otwiera się w nowej karcie
 14. Rokita J. (2003): Organizacja ucząca się. Katowice, Wydawnictwo AE, s. 111-113.
 15. Sławecki B. (2011): Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy. Warszawa, C.H. Beck, s. 104-105.
 16. Smółka P. (2008): Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętno- ści interpersonalnych. Kraków, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 17. Sutherland J., Canwell D. (2007): Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Woźniak J. (2013): Rekrutacja. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwa Profesjo- nalne PWN, s. 7, 59, 215. SOFT SKILLS ASSESSMENT DURING RECRUITMENT PROCESS IN RECRUITER'S OPINION
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi