Koncepcja zastosowania małego okrętu dwu-zadaniowego do wspomagania akcji ratowniczej na obszarze Bałtyku Południowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja zastosowania małego okrętu dwu-zadaniowego do wspomagania akcji ratowniczej na obszarze Bałtyku Południowego

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję małego wielozadaniowego okrętu do wspomagania akcji ratowniczych na akwenie Bałtyku Południowego. Koncepcję okrętu opracowano na Politechnice Gdańskiej pod kierunkiem dr hab. inż. Mirosław K. Gerigka. Członkami interdyscyplinarnego zespołu badawczego są pracownicy Politechniki Gdańskiej i innych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce, przy współpracy z partnerami przemysłowymi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 7446 - 7452,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gerigk M., Szulist N.: Koncepcja zastosowania małego okrętu dwu-zadaniowego do wspomagania akcji ratowniczej na obszarze Bałtyku Południowego// Logistyka. -., nr. 4 (2015), s.7446-7452
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi