Kształcenie ustawiczne pracowników i kadr menedżerskich przemysłu stoczniowego - doświadczenia z projektu Mayday - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształcenie ustawiczne pracowników i kadr menedżerskich przemysłu stoczniowego - doświadczenia z projektu Mayday

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza postaw pracodawców i pracowników wobec konieczności dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. Analiza jest wynikiem badań realizowanych w ramach projektu mayday, dotyczących problematyki zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego. Wyniki wskazują jednoznacznie na niską aktywność badanych podmiotów w zakresie kształcenia ustawicznego, stąd wskazania na poziomie polityki sektorowej i regionalnej na rzecz rozpowszechniania idei kształcenia przez całe życie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Mikulska A.: Kształcenie ustawiczne pracowników i kadr menedżerskich przemysłu stoczniowego - doświadczenia z projektu Mayday// Prace Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii.. -Vol. T. 7., (2008), s.49-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi