Laboratoryjne badania nad możliwością skażenia gruntów i wód podziemnych jako rezultatu stosowania osadów ściekowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratoryjne badania nad możliwością skażenia gruntów i wód podziemnych jako rezultatu stosowania osadów ściekowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono cenę zagrożeń związanych z możliwością skażenia gruntów i płytkich wód gruntowych w wyniku stosowania osadów ściekowych na mineralnych gruntach piaszczystych i na popiołach lotnych, o charakterystykach zbliżonych do niektórych terenów zdegradowanych technicznie. Uzyskane wyniki pozwoliły na prześledzenie dynamiki wymywania żywych komórek bakteryjnych z osadu ściekowego oraz ich dalszej retencji w materiale gruntowym stanowiącym wypełnienie kolumn filtracyjnych. Jako mikrobiologiczne wskaźniki skażenia środowiska gruntowo-wodnego, wykorzystano bakterie grupy coli typu kałowego (FC) oraz Cl.perfringens, które w osadach ściekowych występują w podwyższonych ilościach. Wyniki badań wskazują, iż podstawowymi czynnikami determinującymi transport mikroorganizmów w ośrodku gruntowym w warunkach deszczy nawalnych były: rodzaj wypełnienia oraz cechy mikroorganizmów. Popioły lotne, w skład których wchodziła frakcja pylasta i niewielka zawartość frakcji ilastej, stanowiły skuteczniejszy filtr niż piaski grubo- i średnioziarniste. Ograniczona przeżywalność komórek bakteryjnych w ośrodku gruntowym była natomiast bezpośrednio związana z ich odpornością na niekorzystne czynniki środowiskowe, jak np. podwyższony odczyn i obecność soli metali ciężkich w środowisku popiołów lotnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Łuczkiewicz A., Quant B.: Laboratoryjne badania nad możliwością skażenia gruntów i wód podziemnych jako rezultatu stosowania osadów ściekowych// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi