Masowe wymieranie pszczół – problem nie tylko pszczelarzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Masowe wymieranie pszczół – problem nie tylko pszczelarzy

Abstrakt

Pestycydy to bardzo liczna grupa różnorodnych związków chemicznych stosowanych w rolnictwie. Ze względu na swoją trwałość gromadzą się w różnych elementach środowiska i mogą występować w obszarze, na którym nigdy nie zostały użyte. Zachodzi także proces ich bioakumulacji w tkankach oraz narządach zwierząt i roślin. Stosowane w rolnictwie środki ochrony roślin (szczególnie w okresie wzmożonych zabiegów agrotechnicznych wiosną i latem) mogą być przyczyną nie tylko masowych zatruć owadów zapylających, ale również mogą akumulować się w ich organizmach czy też przedostawać się do produktów przez nie wytwarzanych. W ostatnich latach w wielu krajach obserwuje się zwiększoną śmiertelność rodzin pszczelich. Z reguły straty te obserwuje się po zimowli tych rodzin w postaci spadłych (masowo ginących) i padłych (kilka osobników) pszczół miodnych na terenie pasieczyska. Przedstawiciele wielu ośrodków naukowych uważają, że jednym z powodów spadku liczebności populacji pszczół w pasiece, oprócz błędów popełnionych przez pszczelarza w poprzednim sezonie wegetacji, jest nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin. Obecność ksenobiotyków w miodzie może pogarszać jego jakość, właściwości oraz stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Zatem niezbędne jest kontrolowanie poziomu pestycydów w pszczołach oraz produktach przez nie wytwarzanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka nr 1, strony 78 - 80,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Bargańska Ż., Namieśnik J.: Masowe wymieranie pszczół – problem nie tylko pszczelarzy// Analityka: Nauka i Praktyka. -Vol. 1., (2016), s.78-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi