Mass Customization jako alternatywa dla produkcji masowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mass Customization jako alternatywa dla produkcji masowej

Abstrakt

W publikacji zaprezentowano kluczowe zagadnienia charakteryzujące koncepcję Mass Customization w porównaniu z klasyczną koncepcją produkcji masowej. Przedstawiono definicje i cechy charakteryzujące obie koncepcje produkcji, podjęto próbę porównania obu koncepcji. Skupiając się na koncepcji Mass Customization zestawiono wymagania do projek-towania procesu produkcyjnego wg koncepcji. Skrótowo przedstawiono również wyniki analiz wybranego przedsiębiorstwa stosującego elementy Mass Customization w procesie pro-dukcji okien drewnianych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 66 - 73,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Maciągowski D.: Mass Customization jako alternatywa dla produkcji masowej // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., nr. nr 2 = 721 (2010), s.66-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi