Matrix representation of the ARMA(p, q) process spectrum - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Matrix representation of the ARMA(p, q) process spectrum

Abstrakt

Praca dotyczy szeregów czasowych i ich modelowania scałkowanymi procesami autoregresji i średniej ruchomej ARIMA(p,q). Dla dowolnych parametru modelu p i q, zaproponowano opis spektrum wykorzystując zapis macierzowy. Takie podejście pozwoliło na znaczne uproszczenia przy różnego rodzaju wyprowadzeniach, a w efekcie i obliczeniach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Advanced Mechanics of Urban Structures. Sopot, Poland, 25-26 September 2003 strony 137 - 140
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J.: Matrix representation of the ARMA(p, q) process spectrum// Advanced Mechanics of Urban Structures. Sopot, Poland, 25-26 September 2003/ ed. I. Kreja Gdańsk: Cent. Urban Constr. Rehab. CURE, 2003, s.137-140
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi