Methods of mapping out the route contour of a railway line on the measured rail irregularities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methods of mapping out the route contour of a railway line on the measured rail irregularities

Abstrakt

Stosowane obecnie toromierze elektroniczne wykorzystywane są przede wszystkim do pomiaru geometrii toru. Dane z pomiarów nierówności mogą być również wykorzystane w procesie projektowania regulacji toru (np. podczas usuwania dołków). W mongrafii przedstawiono metodę wyznaczenie profilu podłużnego linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności pionowych. Wyznaczony w ten sposób profil w dalszym etapie wykorzystany by był w projektowaniu nowej niwelety toru kolejowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering strony 145 - 152
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kędra Z.: Methods of mapping out the route contour of a railway line on the measured rail irregularities// Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering/ Radom: Tech. Univ. Radom, 2008, s.145-152
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi