Zabytkowa infrastruktura kolejowa jako potencjał krajobrazu kulturowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zabytkowa infrastruktura kolejowa jako potencjał krajobrazu kulturowego

Abstrakt

W dobie obecnych działań rewitalizacyjnych oraz przemian kolejnictwa, prowadzonych lub przewidywanych w licznych miastach Polski, konieczne jest wskazanie wartości, jakie często niesie z sobą infrastruktura kolejowa. Może się ona stać istotnym elementem przekształcanych przestrzeni miejskich – nie tylko pod względem transportowym. Odpowiednio zaplanowane działania pozwalają uchronić przed destrukcją historyczne obiekty, m.in. wprowadzając do nich nowe funkcje, które są odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczeństwa. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania tendencji i dobrych praktyk, a także analizy możliwości w ramach działań rewitalizacyjnych związanych z wykorzystaniem zabytkowej infrastruktury kolejowej

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Kwasek M.: Zabytkowa infrastruktura kolejowa jako potencjał krajobrazu kulturowego// Rewitalizacja krajobrazu kulturowego: szanse i zagrożenia/ : , 2021, s.157-165
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi