Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich

Abstrakt

Planując nowe linie kolejowe dużych prędkości należy pamiętać o trzech zasadach makroekonomicznych w zakresie polityki regionalnej, sformułowanych w roku 2000 przez Roberta Gild'a: (1) Aby infrastruktura komunikacyjna miała pozytywny wpływ na regionalną gospodarkę, ta musi posiadać wystarczający potencjał by odnieść korzyść z nowego połączenia. W przeciwnym razie nowa infrastruktura wywoła efekt drenu, pogłębiającego recesję regionu. (2) Żadna wielkość zainwestowania w kluczową infrastrukturę komunikacyjną nie jest zdolna zminimalizować skutków wyboru wadliwej lokalizacji. (3) Ponieważ inwestowanie i wzrost gospodarczy są ze sobą sprzężone, inwestycyjna presja, jak i komunikacyjne przeciążenie, mogą być skutecznymi kołami zamachowymi dla inwestycji infrastrukturalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Rewitalizacja miast w Polsce : pierwsze doświadczenia strony 127 - 139
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Załuski D.: Strategie rozwoju kolei a rewitalizacja struktur miejskich// Rewitalizacja miast w Polsce : pierwsze doświadczenia/ ed. pod red. Piotra Lorensa. Warszawa: Urbanista, 2007, s.127-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi