Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne

Abstrakt

Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiono w nim najważniejsze modele koloryzowania grafów i ich zastosowania w wybranych problemach technicznych. Ponieważ jest to wiodąca tematyka badawcza Katedry Podstaw Informatyki Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, praca służy również upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników Katedry oraz osób z nią współpracujących w opisywanej dziedzinie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRO DIALOG COMPUTER PROGRAMMING AND APPLICATIONS strony 123 - 138,
ISSN: 0867-6011
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kubale M.: Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne// PRO DIALOG COMPUTER PROGRAMMING AND APPLICATIONS. -., nr. 16 (2003), s.123-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 191 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi