Metody unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów ściekowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów ściekowych

Abstrakt

W monografii zamieszczono informacje, które mają w dużym stopniu odpowiedzieć na potrzeby lokalnych samorządów i stać się dla nich kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej w ich codziennej pracy, oraz użytecznym narzędziem dla edukacji ekologicznej mieszkańców wsi. Rozdział 8 przedstawia zagadnienia związane z unieszkodliwianiem i zagospodarowaniem osadów ściekowych, ze szczególnym uwzględnieniem metody trzcinowej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich strony 71 - 75
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kołecka K.: Metody unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów ściekowych// Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich/ ed. Krzysztof Jóźwiakowski, Siuda Waldemar Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2017, s.71-75
Bibliografia: test
 1. Bień J., Kacprzak M., Kamizela T., Kowalczyk M., Neczaj E., Pająk T., Wystalska K., 2015. Komunalne osady ście- kowe -zagospodarowanie energetyczne i przyrodnicze. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstocho- wa, 150 s.
 2. Bień J., Neczaj E., Worwąg M., Grosser A., Nowak D., Milczarek M., Janik M., 2011. Kierunki zagospodarowa- nia osadów w Polsce po roku 2013, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 14 (4), s. 375-384.
 3. Kołecka K., Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H., Rohde D., 2017. Integrated dewatering and stabilization system as an environmentally friendly technology in sewage sludge management in Poland, Ecological Engineering, 98, p. 346-353. otwiera się w nowej karcie
 4. Kołecka K., Obarska-Pempkowiak H., 2008. The quality of sewage sludge stabilized for a long time in reed basins. Environment Protection Engineering, 34 (3), p. 13-20.
 5. Kołecka K., Obarska-Pempkowiak H., 2013. Potential fertilizing properties of sewage sludge treated in the Sludge Treatment Reed Beds (STRB). Water Science & Technology, 68 (6), p. 1412-1418. otwiera się w nowej karcie
 6. Nielsen S., 2003. Sludge drying reed beds. Water Science and Technology, 48 (5), p. 101-109. otwiera się w nowej karcie
 7. Obarska-Pempkowiak H., Kołecka K., Buchholtz K., Ga- jewska M., 2015. Ekoinżynieria w zintegrowanym od- wadnianiu i stabilizacji osadów ściekowych w systemach trzcinowych. Przemysł chemiczny, 12/2015, s. 2299-2303. otwiera się w nowej karcie
 8. Obarska-Pempkowiak H., Tuszyńska A., Sobociński Z., 2003. Polish experience with sewage sludge dewatering in reed systems. Water Science and Technology, 48(5), p. 111-117. otwiera się w nowej karcie
 9. Wójtowicz W., Jędrzejewski C., Bieniowski M., Darul H., 2013. Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej. Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" Bydgoszcz, 498 s.
 10. Ogólne rekomendacje, dotyczące wyboru procesów przeróbki oraz ostatecznego zagospodarowania w zależności od wielko- ści oczyszczalni, podano w Tabeli 8.2. otwiera się w nowej karcie
 11. Pokazane w Tabeli 8.2 rekomendacje są bardzo ogólne. Wybór poszczególnych rozwiązań gospodarki osadowej powinien być poprzedzony dokładną analizą, zarówno ekonomiczną, jak i techniczną. Jednak wybór sposobu prze- róbki oraz zagospodarowania zależy w dużej mierze od ilo- ści i jakości osadów. Zazwyczaj ocena poszczególnego pro- cesu przeróbki i -później -zagospodarowania osadów zależy od wskaźników ekonomicznych, czyli połączenia uzyskanego efektu z kosztami i ryzykami (Wójtowicz i wsp. 2013). otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 142 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi