Metody zagospodarowania osadów ściekowych. Zagrożenia i szanse - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody zagospodarowania osadów ściekowych. Zagrożenia i szanse

Abstrakt

Wszystkie metody zagospodarowania osadów ściekowych można zaliczyć do dwóch podstawowych grup: przetwarzanie wysokotemperaturowe oraz biologiczną i chemiczną stabilizację. Do najbardziej popularnych metod zagospodarowania należą: suszenie, dezynfekcja wykorzystanie w rolnictwie, spopielanie lub piroliza z odzyskiem stałych i płynnych pozostałości procesowych, odzysk fosforu, odzysk biogazu, wykorzystanie w budownictwie oraz, najmniej proekologiczne, składowanie. Obecnie do najbardziej popularnych metod zagospodarowania należą spopielanie i składowanie. Metoda zagospodarowania osadów ściekowych jest uwarunkowana przestrzeganiem aktów prawnych dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych. W dyrektywach UE zestawione są informacje o najwyższych dopuszczalnych stężeniach substancji zanieczyszczających, które mogą być wprowadzane do środowiska oraz najważniejsze deklaracje dotyczące zagospodarowania osadów ściekowych oraz ich monitoringu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska nr 18, strony 15 - 32,
ISSN: 1733-4381
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Cieślik B., Konieczka P.: Metody zagospodarowania osadów ściekowych. Zagrożenia i szanse// Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. -Vol. 18., iss. 1 (2016), s.15-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi