Metody zwiększenia czułości dwukanałowego systemu pomiaru szumów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody zwiększenia czułości dwukanałowego systemu pomiaru szumów.

Abstrakt

Znajomość właściwości szumowych elementów elektronicznych w zakresie małych częstotliwości, gdzie dominują szumy o widmie typu 1/f, stanowi efektywne narzędzie oceny jakości procesu technologicznego wytwarzania tych elementów oraz predykcji ich niezawodności. Przeprowadzenie dokładnych pomiarów parametrów i charakterystyk szumowych stwarza jednak często wiele problemów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki strony 8 - 11,
ISSN: 0138-0826
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hasse L.: Metody zwiększenia czułości dwukanałowego systemu pomiaru szumów. // Elektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki. -., nr. 2 (2003), s.8-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi