Model integracji koncepcji Lean Management i Six Sigma w sektorze MŚP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model integracji koncepcji Lean Management i Six Sigma w sektorze MŚP

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono propozycję metodyki wprowadzania i wykorzystania elementów koncepcji Lean Six Sigma w sektorze MŚP. Metodyka została poddana weryfikacji w średniej wielkości francuskiej firmie produkcyjnej. Wnioski płynace z tej weryfikacji przyczyniły się do udoskonalenia proponowanych rozwiązań

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO strony 121 - 129,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Leseure E.: Model integracji koncepcji Lean Management i Six Sigma w sektorze MŚP// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -., nr. Nr 2 (2010), s.121-129
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi