Model negocjacji internetowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model negocjacji internetowych

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących przebiegu i skuteczności negocjacji prowadzonych za pośredictwem internetu. Przedstawione wnioski, opare o przeprowadzony eksperyment, wskazują na wpływ nowoczesnych technologii na osłabienie znaczenia kontekstu społecznego negocjacji, co skutkuje wysoką rywalizacyjnością stylu rokowań, znacznym przedłużaniem się czasu spotkania oraz obniżeniem się satysfakcji z prowadzonych rozmów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Społeczne i polityczne aspekty globalizacji strony 136 - 145
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Model negocjacji internetowych// Społeczne i polityczne aspekty globalizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych, 2006, s.136-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi