Model of distributed learning objects repository for a heterogenic internet environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model of distributed learning objects repository for a heterogenic internet environment

Abstrakt

W artykule wprowadzono pojęcie komponentu edukacyjnego jako rozszerzenie obiektu edukacyjnego o elementy zachowania (metody). Zaproponowane podejście jest zgodne z paradygmatem obiektowym. W oparciu o komponent edukacyjny zaprojektowano model budowy repozytorium materiałów edukacyjnych. Model ten jest oparty o usługi sieciowe i rejestry UDDI. Komponent edukacyjny oraz model repozytorium mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji zbiorów materiałów edukacyjnych o różnych technologiach wykonania i są dedykowane dla rozproszonego środowiska Internetu.

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Interactive Learning Environments nr 14, strony 1 - 16,
ISSN: 1049-4820
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Landowska A., Kaczmarek J.: Model of distributed learning objects repository for a heterogenic internet environment// Interactive Learning Environments. -Vol. 14., nr. nr. 1 (2006), s.1-16
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1080/10494820600566312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi