Modeling of production planning and control process consistent with theory of constraint - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modeling of production planning and control process consistent with theory of constraint

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki zastosowania metody werbel-bufor-lina do planowania produkcji w systemach produkcyjnych z wielokrotnymi buforami. W artykule przedstawiono algorytm - jego funkcje, dane wejściowe i wyjściowe - który może mieć zastosowanie do modelowania procesu planowania i sterowania produkcją. Algorytm umożliwia określenie wielkości czasowych buforów w systemie oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań. Funkcje przedstawionego algorytmu zilustrowane zostały przykładem zastosowań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Inżynieria produkcji : Wiedza - Wizja - Programy Ramowe = Production Engineering : Knowledge - Vision - Framework Programmes strony 297 - 302
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J.: Modeling of production planning and control process consistent with theory of constraint// Inżynieria produkcji : Wiedza - Wizja - Programy Ramowe = Production Engineering : Knowledge - Vision - Framework Programmes/ ed. pod red. Edwarda Chlebusa ; Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Instytut Budowy Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Politechnika Wrocławska: Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s.297-302
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi