Modelowanie i symulacja uszkodzeń wirników silników klatkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie i symulacja uszkodzeń wirników silników klatkowych

Abstrakt

Uszkodzenia klatek wirników silników indukcyjnych choć statystycznie nie należą do najczęściej spotykanych - są nimi uszkodzenia łożysk oraz izolacji uzwojeń stojana, to ich odpowiednio wczesne wykrywanie może przynosić wymierne korzyści ekonomiczne. Przyczyny uszkodzeń wirników silników indukcyjnych klatkowych mogą być związane z przeciążeniami termicznymi, niezrównoważonym naciągiem magnetycznym, wibracjami, miejscowymi naprężeniami mechanicznymi związanymi z niedokładnością odlewu klatki wirnika, zużyciem, dynamicznymi naprężeniami czy niekorzystnymi warunkami środowiskowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Elektrotechniczne nr R. 74, strony 20 - 24,
ISSN: 0043-5112
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bogalecka E., Kołodziejek P.: Modelowanie i symulacja uszkodzeń wirników silników klatkowych// Wiadomości Elektrotechniczne. -Vol. R. 74., nr. nr 11 (2006), s.20-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi