Modelowanie konstytutywnych własności elementów żelbetowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie konstytutywnych własności elementów żelbetowych

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawowe prawa konstytutywne definiowane w ramach mechaniki ośrodka ciągłego, wykorzystywane do opisu zachowania się betonu. Dodatkowo wspomniano także o innych sposobach symulacji betonu. Opisano także zasadnicze metody uzwzględniania obecności stali zbrojeniowej w modelowaniu elementów żelbetowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Równania konstytutywne w mechanice ośrodków ciągłych strony 47 - 53
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Bobiński J.: Modelowanie konstytutywnych własności elementów żelbetowych// Równania konstytutywne w mechanice ośrodków ciągłych/ ed. red. Jerzy M. Sawicki, K. Weinerowska Pruszcz Gd. ; Gdańsk: Wydaw. AGNI ; Politech. Gdań., 2007, s.47-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi