Modelowanie propagacji i filtracji zniekształceń w lokalnych sieciach elektroenergetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie propagacji i filtracji zniekształceń w lokalnych sieciach elektroenergetycznych

Abstrakt

W artykule opisano przykład wpływu pracy UPS o mocy 30 kVA na sieć zasilającą i odbiorczą. Prostownik typu boost PWM pobiera prąd o znacznej zawartości harmonicznych o częstotliwości na poziomie kHz i jest źródłem zaburzeń propagowanych na obwody odbiorcze. Za cel pracy przyjęto odwzorowanie obserwowanych procesów generacji i propagacji zaburzeń za pomocą modelowania obwodowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 117 - 120,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Iwan K.: Modelowanie propagacji i filtracji zniekształceń w lokalnych sieciach elektroenergetycznych // Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 3 (2010), s.117-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi