Modernizacja stacji uzdatniania wód podziemnych "Letniki" zaopatrującej Centralny Wodociąg Żuławski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modernizacja stacji uzdatniania wód podziemnych "Letniki" zaopatrującej Centralny Wodociąg Żuławski

Abstrakt

W pracy omówiono wykonaną w drugiej połowie lat 90. modernizację stacji uzdatniania wód podziemnych "Letniki" koło Elbląga. Celem modernizacji była poprawa jakości wody podawanej do sieci, a w szczególności usunięcie nadmiernych stężeń żelaza, manganu i azotu amonowego. Woda surowa na ujęciu "Letniki", pochodząca głównie z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, charakteryzuje się wysokimi stężeniami żelaza, manganu i azotu amonowego (>5 mgFe/l, >1,5 mgMn/l i >2,4 mgN/l). Poprzednia technologia uzdatniania polegająca na napowietrzaniu wody oraz jednostopniowej filtracji otwartej zapewniała jedynie usunięcie żelaza do poziomu około 0,3 mgFe/l, natomiast stężenia pozostałych składników w wodzie nadal wielokrotnie przekraczały wartości dopuszczalne i wynosiły: 0,5-1,0 mgMn/l oraz 0,9-2,0 mgN/l. Po przeprowadzonych badaniach pilotowych zaproponowano wprowadzenie drugiego stopnia filtracji na wpracowanym piasku kwarcowym. Obecnie, po modernizacji uzyskano zdecydowaną poprawę jakości wody. Stężenie żelaza w wodzie uzdatnionej wynosi <0,2 mgFe/l, manganu <0,04 mg/l a azotu amonowego <0,2 mgN/l.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 27, strony 130 - 133,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bray R., Olańczuk-Neyman K., Sobierański J.: Modernizacja stacji uzdatniania wód podziemnych "Letniki" zaopatrującej Centralny Wodociąg Żuławski// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 27., nr. nr 3 (2005), s.130-133
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi