Modulation frequency constraints on wow and flutter determination - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modulation frequency constraints on wow and flutter determination

Abstrakt

Opracowane wcześniej algorytmy do określania charakterystyki kołysania i drżenia dźwięku okazały się pomocne w rekonstrukcji rzeczywistych próbek dźwiękowych, jednakże przy ich opracowaniu nie określono przedziału częstotliwości modulujących, które mogą być przez nie śledzone. Prezentowany artykuł zawiera studium pozwalające wyznaczyć brakujące przedziały częstotliwości dla trzech algorytmów śledzących: przydźwięk sieciowy, pozostałość prądu podkładu w.cz. oraz środek ciężkości widma dla tonalnych składowych dźwięku. W artykule przedstawiono krótki opis wymienionych metod śledzących, teoretyczne rozważania pozwalające wyznaczyć poszukiwane przedziały, oraz eksperymenty weryfikujące.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Archives of Acoustics nr 33, strony 125 - 131,
ISSN: 0137-5075
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Maziewski P.: Modulation frequency constraints on wow and flutter determination// Archives of Acoustics. -Vol. 33., iss. 1 (2008), s.125-131
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi