Motion requirements of single mission mine counter submersible craft. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Motion requirements of single mission mine counter submersible craft.

Abstrakt

Rozważono własności ruchowe małego obiektu poruszającego się w środowisku wodnym. Urządzenie przeznaczone jest do niszczenia min morskich co wprowadza wymagania odnośnie czasu relokacji oraz orientacji w przestrzeni narzędzia stosowanego do niszczenia min. Funkcje te muszą być realizowane w wodzie stojącej oraz w przepływie. Dla obydwu warunków konieczne jest ustalenie optymalnego układu ruchowego i niezbędnych źródeł energii. W opracowaniu przedstawiono podstawowe zależności pomiędzy odchyleniem osi od kierunku przepływu wody i generowanych sił hydrodynamicznych. Zaproponowano również odmienne rozwiązanie problemu orientacji narzędzia w przestrzeni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Conference Program and Exhibition. UDT Europe Undersea Defence Technology 2003. strony 1 - 46
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Rowiński L.: Motion requirements of single mission mine counter submersible craft.// Conference Program and Exhibition. UDT Europe Undersea Defence Technology 2003./ Malme : Highbury-Nexus, 2003, s.1-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi