Możliwość redukcji emisji C02 dzięki zastosowaniu geosyntetyków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwość redukcji emisji C02 dzięki zastosowaniu geosyntetyków

Abstrakt

Zastosowanie geosystemów jako rozwiązania zamiennego do konstrukcji klasycznych. Wybór geosystemu - względy techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Metodologia obliczania emisji CO2. Geosyntetyki wsparciem zrównoważonego rozwoju

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 756 - 760,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Duszyńska A.: Możliwość redukcji emisji C02 dzięki zastosowaniu geosyntetyków// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 6 (2015), s.756-760
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi