Narzędzia komunikacji marketingowej w kontekście nawiązywania relacji z kandydatami na studia w świetle badań w latach 2008-2009 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Narzędzia komunikacji marketingowej w kontekście nawiązywania relacji z kandydatami na studia w świetle badań w latach 2008-2009

Abstrakt

Funkcjonowanie szkół wyższych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych wymusza stosowanie nowych narzędzi konkurowania. Istotnym instrumentem "walki konkurencyjnej" o kandydata na studia są działania promocyjne - stosowanie narzędzi komunikacji marketingowej. Stanowią one początek budowania więzi z późniejszym studentem. Chcąc podejmować skuteczne i efektywne działania w tym zakresie, należy prowadzić badania. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, na podstawie których określono narzędzia komunikacji, które powinny być wykorzystywane.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu strony 321 - 331,
ISSN: 1689-7374
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E.: Narzędzia komunikacji marketingowej w kontekście nawiązywania relacji z kandydatami na studia w świetle badań w latach 2008-2009// Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. -., nr. Nr 136 (2010), s.321-331
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi