New methods of underwater ship noise classification - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New methods of underwater ship noise classification

Abstrakt

Detekcja, klasyfikacj, identyfikacja i rozpoznanie cech hałasu generowanego przez statki jest bardzo istotna z punku widzenia naukowego i obronnego. Włożono wiele wysiłku w rozwój technologii sonarów pasywnych, która umożliwia zastosowanie hałasów podwodnych do celów praktycznych. Przedstawiono wyniki badań, które ukazują możliwości wykorzystania sieci neuronowej do klasyfikacji źródeł generowanych przez układy mechaniczne, odpowiadających podwodnym hałasom wywoływanym przez statek. W artykule przedstawiono metodę opartą na sieci neuronowej, która jest bardzo pomocna w klasyfikacji wspomnianych typów źródeł hałasu, w celu ich rozpoznania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 9, strony 85 - 88,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kozaczka E., Kozaczka S.: New methods of underwater ship noise classification// HYDROACOUSTICS. -Vol. 9., (2006), s.85-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi