(Nie) pamięć (losów) Gdańska wśród studentów Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

(Nie) pamięć (losów) Gdańska wśród studentów Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

Autor stawia sobie za cel zdiagnozowanie i opisanie wiedzy, opinii i ocen w odniesieniu do m. Gdańska, a więc orientacji jaką posiadają studenci Politechniki Gdańskiej, dwóch jej Wydziałów: Zarządzania i Ekonomii oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w kontekście aktualnych zmian i przeobrażeń w Gdańsku, lecz także szuka odpowiedzi odnośnie wiedzy o przeszłości miasta.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Kultura i edukacja strony 192 - 203,
ISSN: 1230-266X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bykowski P.: (Nie) pamięć (losów) Gdańska wśród studentów Politechniki Gdańskiej// Kultura i edukacja. -., nr. Nr 3 (77) (2010), s.192-203
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi