Nośność graniczna pali Vibro obciążonych osiowo na podstawie próbnych obciążeń statycznych i wyników sondowania CPT. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nośność graniczna pali Vibro obciążonych osiowo na podstawie próbnych obciążeń statycznych i wyników sondowania CPT.

Abstrakt

W odniesieniu od obecnych trendów optymalizacji w projektowaniu obiektów inżynierskich, dąży się do określania rzeczywistych wartości współoddziaływać podłoża gruntowego i konstrukcji. Pale Vibro, należą do grupy pali przemieszczeniowych z poszerzoną podstawą, charakteryzują się bardzo dużą nośnością, szczególnie w gruntach niespoistych. Wyniki próbnych obciążeń statycznych wskazują, że nośność pali Vibro jest znacznie większa niż zakładana na etapie projektu. Trudność, w wielu przypadkach, sprawia również, wyznaczenie nośności granicznej na podstawie próbnego obciążenia statycznego, ze względu na liniowy przebieg krzywej obciążenie - osiadanie. W publikacji przedstawiono analizę porównawczą nośności pali Vibro. Wartości nośności uzyskano stosując: o metody bezpośrednie z wykorzystaniem wyników sondowania sondą statyczną CPT, o metody interpretacji próbnego obciążenia statycznego (SPLT), o metodę opracowaną przez autora pracy. Opracowana metoda należy do grupy metod bezpośrednich wykorzystujących wyniki sondowania CPT do określenia nośności teoretycznej dla pali Vibro z podstawą w gruntach niespoistych. Metoda została zdefiniowana na podstawie próbnych obciążeń statycznych a koniecznymi parametrami, do wyznaczenia pełnej krzywej Q-s, są opór na stożku sondy statycznej qc oraz geometria pala. Przeprowadzona analiza wskazuje, że otrzymane wartości nośności granicznej są zbliżone do wyników z metod interpretacji SPLT i z większą dokładnością określają nośność niż inne metody bezpośrednie. Chcąc wykorzystać krzywą teoretyczną Q-s do celów projektowych należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa Fs=1.3 uwzględniający: niedokładności uśrednień parametrów gruntu; zmienność warunków gruntowych w stosunku do wyników sondowania; odległość pali od sondowania CPT, czynniki technologiczne wykonania pali. Współczynnik Fs=1.3 zapewnia bezpieczny zakres, wartości nośności teoretycznych obliczeniowych, w stosunku do rzeczywistych nośności pali na podstawie SPLT. W stosunku do metody z PN-EN 1997-1:2008 wykazano znaczny zapas bezpiecznej niewykorzystanej nośności. Dysponując pełną krzywą Q-s na etapie projektowania, obiektów inżynierskich posadowionych na palach Vibro, możliwe jest precyzyjne określenie nośności w przedziale do osiadań dopuszczalnych pala. Co w odniesieniu do obecnych trendów optymalizacji w projektowaniu obiektów inżynierskich stanowi warunek ekonomicznego i ekologicznego projektowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa strony 235 - 248
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Więcławski P.: Nośność graniczna pali Vibro obciążonych osiowo na podstawie próbnych obciążeń statycznych i wyników sondowania CPT.// Wybrane interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa/ ed. Roman Nagórski Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , 2015, s.235-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 123 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi