Nośność zdeformowanych dźwigarów mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Kiezmarku w świetle obliczeń numerycznych i badań In situ. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nośność zdeformowanych dźwigarów mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Kiezmarku w świetle obliczeń numerycznych i badań In situ.

Abstrakt

Po 30 latach eksploatacji, most drogowy przez rzekę Wisłę w Kiezmarku wymagał wzmocnienia, wynikającego z podniesienia klasy obciążenia. W trakcie prac nad modernizacją konstrukcji, stwierdzono ponad normowe deformacje środników we wszystkich dźwigarach przęseł mostu. Miały one charakter pierwotny i były wynikiem niedbałego wykonania konstrukcji. Oczywiste trudności związane z prostowaniem blisko 4 kilometrów środników, skłoniły autorów do poszukiwania innego rozwiązania. Powstało pytanie: czy i w jakim zakresie deformacje te będą miały wpływ na nośność mostu. W referacie przedstawiono rezultaty autorskich obliczeń MES nośności przęseł ze zdeformowanymi środnikami. Przeanalizowano wpływ wielkości deformacji na nośność i pokazano teoretyczny stan wytężenia w konstrukcji. Model konstrukcji został zweryfikowany podczas próbnego obciążenia tuż przed oddaniem mostu do eksploatacji w styczniu 2004r.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Żółtowski K., Szafrański M.: Nośność zdeformowanych dźwigarów mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Kiezmarku w świetle obliczeń numerycznych i badań In situ.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi