Nowa koncepcja wyznaczania sił podłużnych i oporów poprzecznych w torze kolejowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowa koncepcja wyznaczania sił podłużnych i oporów poprzecznych w torze kolejowym

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem automatycznej podbijarki torowej w diagnostyce toru kolejowego, prowadzone od połowy lat 90. ubiegłego wieku w Katedrze Inżynierii Kolejowej Politechniki Gdańskiej. W latach 2005-2009 działania te zaowocowały skonkretyzowaniem się nowej koncepcji wyznaczania sił podłużnych i oporów poprzecznych w torze kolejowym. Otrzymane wyniki badań potwierdzają słuszność tezy o występowaniu zależności pomiędzy krzywizną toku szynowego, powstającą w trakcie nasuwania toru przez podbijarkę, a istniejącym w szynie stanem naprężeń od temperatury. Jednocześnie wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych jednoznacznie wskazują na możliwość pozyskiwania cennych informacji dotyczących oporów poprzecznych podczas procesu regulacji geometrycznej toru kolejowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 299 - 306,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Koc W., Grulkowski S., Chrostowski P.: Nowa koncepcja wyznaczania sił podłużnych i oporów poprzecznych w torze kolejowym// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.299-306
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi