Numerical calculations of behaviour of ship double-bottom structure during grounding - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical calculations of behaviour of ship double-bottom structure during grounding

Abstrakt

Ideą projektu CORET jest dodanie do obecnej konstrukcji dna podwójnego statku specjalnych powłok polimerowo-betonowych w celu zwiększenia odporności na rozszczelnienie podczas kolizji, czy wejścia na mieliznę. Aby poprawnie zaprojektować te bariery ochronne konieczne jest przeprowadzenie symulacji numerycznej. Tworzenie modelu numerycznego konstrukcji podczas kolizji jest bardzo złożone i wymaga wykonania symulacji pomocniczych (submodeli). Tematem pracy jest stworzenie modelu numerycznego fragmentu konstrukcji podwójnego dna statku. Dzięki eksperymentowi doświadczalnemu możliwa jest weryfikacja i kalibracja modelu numerycznego, który może zostać wykorzystany do dalszych prac projektowych w celu zwiększenia odporności konstrukcji na zniszczenie podczas kolizji.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 22 - 26,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Niklas K.: Numerical calculations of behaviour of ship double-bottom structure during grounding// Polish Maritime Research. -., nr. spec. iss. S1 (2008), s.22-26
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/v10012-007-0073-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi